Rabu, 02 November 2011

Pengurus PBNU tahun 2010-2015

susunan resmi Pengurus PBNU hasil muktamar ke 32 di Makassar beberapa waktu lalu. Pengurus ini akan menjalani masa khidmat dari tahun 2010-2015 mendatang.

MUSTASYAR
Prof Dr KH M Tholhah Hasan
KH Muchit Muzadi
KH Maemun Zubair
KH Ma’ruf Amin
KH Idris Marzuki
KH E Fakhrudin Masturo
KH Chotib Umar
KH Dimyati Rois
Tuan Guru Turmudzi Badrudin
Dr HM Jusuf Kalla
KH Abdurrahman Mustafa
Prof Dr KH Maghfur Usman
Prof Dr Nassarudin Umar, MA
KH Sya’roni Ahmadi
Prof Dr Ridwan Lubis
KH Abdul Muiz Kabri
KH Mahfudi Ridwan
Dr Ing H. Fauzi Bowo
KH A Syatibi

PENGURUS HARIAN SYURIAH
Rais Am: Dr KH M AM Sahal Mahfudh
Wakil Rais Am : Dr KH A Mustofa Bisri

Rais:
KH Habib Lutfi bin Hasyim bin Yahya
KH AH Sanusi Baco
KH Hasyim Muzadi
KH Masduqi Mahfudh
KH Hamdan Kholid
KH Masdar F Mas’udi, MA
KH Mas Subadar
Prof Dr H Machasin, MA
Prof Dr KH Ali Mustofa Yakub
Prof Dr H Artani Hasbi
KH Ibnu Ubaidillah Syatori
KH Saifuddin Amsir, MA
KH Adib Rofiuddin Izza
KH Ahmad Ishomuddin MAg

Katib Am: Dr KH Malik Madani, MA

Katib:
Drs KH Ichwan Syam
KH Mustofa Aqil
KH Kafabihi Mahrus Ali
KH Yahya Staquf Cholil
Drs H Shalaluddin Al Ayyubi, MSi
Affifuddin Muhajir
H Mujib Qolyubi MHum

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH
Ketua Umum: Prof Dr KH Said Aqil Siroj
Wakil Ketua Umum: Drs H As’ad Said Ali

Ketua:
Drs H Slamet Effendy Yusuf, Msi
KH Hasyim Wahid Hasyim
KH Abbas Muin, MA
Drs H Muh Salim Al-Jufri
Prof Dr H Maksum Mahfudz
Prof Dr H Maidir Harun
Drs H Saifullah Yusuf
Drs M Imam Aziz
Drs H Hilmi Muhamadiyah, Msi
Drs H Abdurrahman, MPd
Drs H Arvin Hakim Thoha
Dr KH Marsudi Syuhud
Prof Dr Kacung Marijan
H Dedi Wahidi, SPd, MSi

Sekretaris Jendral: Ir Iqbal Sullam

Wakil Sekjen:
Drs H Enceng Sobirin
Drs H Abdul Mun’im, Dz
Dr H Affandi Muchtar
DR Dr Syahrizal Syarif, MPH
Dr H Hanif Saha Ghofur
Imdadun Rahmat, MA

Bendahara: Dr H Bina Suhendra

Wakil Bendahara:
Dr H Abidin, HH
Nasirullah Falah
H Raja Sapta Ervian, SH MHum
Hamid Wahid Zaini, MAg

Tidak ada komentar: