Minggu, 05 April 2009

:: 4 KARAKTER ORANG SEPUTAR HARTA & ILMU ::

Di negeri ini masih banyak orang mempunyai ilmu dan harta tapi mengapa
negeri ini masih dilanda krisis ?!

Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda :

"Dunia itu diberikan kepada empat golongan:

(1) Seorang hamba yang Allah anugerahi harta dan ilmu, maka dia pun bertakwa
kepada Rabbnya dalam hal hartanya, menggunakan hartanya untuk menyambung
tali kekerabatan dan mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam hartanya itu,
maka dia berada pada derajat yang paling mulia di sisi Allah.

(2) Dan seorang hamba yang Allah karuniai ilmu namun tidak diberi harta, dia
adalah seorang yang benar niatnya. Dia katakan, 'Seandainya aku memiliki
harta, aku akan beramal seperti amalan Fulan', maka dengan niatnya itu
pahala mereka berdua sama.

(3) Juga seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak dikaruniai ilmu,
sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya
dalam hartanya itu, tidak menggunakannya untuk menyambung tali kekerabatan,
dan tidak pula mengetahui ada hak Allah dalam hartanya, maka dia berada pada
derajat yang paling hina di sisi Allah.

(4) Dan seorang hamba yang tidak Allah beri harta maupun ilmu, lalu dia
mengatakan, 'Seandainya aku memiliki harta aku akan berbuat seperti
perbuatan Fulan', maka dengan niatnya itu dosa mereka berdua sama."

(HR. At-Tirmidzi no. 2325, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu
dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi: Shahih)

AlloHu Ta'alaa A'lam

Tidak ada komentar: